KAŻDY NASZ WYRÓB POWYŻEJ 1 GRAMA JEST OZNACZONY PAŃSTWOWA CECHĄ PROBIERCZĄ

URZĘDY PROBIERCZE LINK

TABELA CECH PROBIERCZYCH

 

próby złota